REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY KOTBUD.EU

Regulamin sklepu internetowego www.kotbud.eu


I. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin zawiera zasady dokonywania zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego www.kotbud.eu na terenie Polski.
 • Sklep internetowy dostępny pod adresem www.kotbud.eu prowadzony jest przez firmę Kot-Bud II s. c. J. Kot, T. Zbroński, ul. Astrów 21, 43-100 Tychy, NIP:646-273-34-44, (dalej Właściciel lub Sklep).
 • Przedmiotem działalności sklepu jest detaliczna sprzedaż wysyłkowa artykułów medycznych ING Bank Śląski o/Tychy 44 1050 1399 1000 0023 0649 7690
 • W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest:
 • - posiadanie dostępu do Internetu,
 • - posiadanie adresu e-mail,
 • - zainstalowanie przeglądarki internetowej (Internet Explorer w wersji 7.0 i nowszej lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 i nowszej, bądź Opera w wersji 9.0 i nowszej albo Chrome lub Safari),
 • - akceptacja plików c o o k i e s,
 • - włączona obsługa JavaScript.

II. Składanie i realizacja zamówień

 • Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zawarcie przez Klienta umowy kupna - sprzedaży zamawianych produktów z Właścicielem.
 • Sklep umożliwia Klientowi złożenie zamówienia bez konieczności rejestracji. Prezentowane w sklepie ceny towarów są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki oraz kosztów płatności, które mogą dodatkowo zwiększać wartość zamówienia. Zamówienia są przyjmowane przez obsługę sklepu za pośrednictwem sklepu internetowego poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie sklepu. Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Warunkiem prawidłowej realizacji złożonego poprzez sklep internetowy zamówienia jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie niezbędnych danych do realizacji zamówienia, w tym wysyłki zamówionego towaru. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on informację mailową potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatność przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji płatności przy odbiorze.

III. Koszty i termin wysyłki

 • Zamówione towary są wysyłane pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep ma obowiązek poinformowania Klienta o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia lub utrudnia realizację zamówienia i dokonanie wysyłki lub może wpłynąć na jej opóźnienie.
 • Przesyłka wysyłana jest do Klienta zgodnie z terminem podanym w sklepie internetowym przy każdym produkcie (jeżeli produkt nie ma podanego terminu wysyłki czas wysyłki jest określany na maksymalnie 4 dni). Jest to orientacyjny czas wysyłki i dotyczy on zamówień z opcją płatności przy odbiorze lub płatności elektronicznych. Przy innych formach płatności, w tym płatności przelewem czy kartami kredytowymi do podanego czasu należy dodać czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (w zależności od banku i sposobu płatności może to być 1-2 dni robocze). Koszty przesyłki pokrywa nabywca towarów. Wysokość kosztów wysyłki uzależniona jest od zakupionego towaru, rodzaju wybranego sposobu transportu zakupionych towarów oraz wybranego sposobu płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem kosztów dostawy na stronie koszyka sklepu - po dodaniu wybranych towarów do koszyka. Na podanej stronie sklep wyświetli dostępne formy i koszty wysyłek dla towarów znajdujących się w koszyku Klienta. Przy określonej wartości dodanych do koszyka towarów sklep pokrywa koszt przesyłki zakupionych towarów. W przypadku gdy sklep pokrywa koszt wysyłki zakupionego towaru, od obsługi sklepu zależy jakim transportem towar zostanie dostarczony do Klienta. Klientowi pozostaje zawsze wybór skorzystania z innej odpłatnej formy transportu.

IV. Płatności

 • Każda transakcja potwierdzana jest paragonem lub fakturą VAT.
 • Płatność za zamówiony towar może nastąpić przy odbiorze towaru, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub przelewem na konto bankowe sklepu prowadzone w ING Bank Śląski o/Tychy 44 1050 1399 1000 0023 0649 7690
  W przypadku zamówienia płatnego przelewem na konto lub kartą opłatę należy wnieść w całości w ciągu 10 dni od momentu przyjęcia przez sklep zamówienia. Po upływie tego terminu nieopłacone zamówienie zostaje anulowane.

V. Procedura reklamacji

 • W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady lub uszkodzenia towaru o którym nie było mowy w opisie produktu zamieszczonym na stronie sklepu, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą drogą mailową na adres: biuro@kotbud.eu w celu ustalenia sposobu dalszego postępowania.
 • Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych muszą zawierać niezbędne do jej rozpatrzenia dane w szczególności imię i nazwisko zamawiającego, numer zamówienia oraz opis przedmiotu reklamacji. Jeżeli otrzymany przez Klienta towar posiada wady lub uszkodzenia powstałe podczas transportu, może on zostać odesłany przez Klienta na adres sklepu. Jeśli reklamacja dotyczy uszkodzonego towaru lub z powodu wady fabrycznej można wysłać nam na maila zdjęcia uszkodzeń co ułatwi i skróci nam rozwiązanie sprawy. W innym przypadku reklamacje rozpatrywane są w ciągu max 14 dni od daty doręczenia a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku uznania reklamacji towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary. W przypadku wymiany lub reklamacji zakupionego towaru Klient proszony jest o kontakt mailowy lub telefoniczny ze sprzedającym w celu ustalenia dalszego toku postępowania. Towar podlegający reklamacji musi być przesłany drogą pocztową na adres sklepu. Do odsyłanego z powodu reklamacji towaru należy dołączyć wydrukowane pismo zawierające niezbędne do jej rozpatrzenia dane w szczególności imię i nazwisko zamawiającego, numer zamówienia oraz opis przedmiotu reklamacji.

VI. Zwrot towarów

 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu.
 • Zwrotowi nie podlegają świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie można odstąpić. W przypadku zwrotu towaru Klient proszony jest o przesłanie drogą mailową na adres biuro@kotbud.eu lub pocztową w formie pisemnej na adres sklepu oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu, który stanowi załącznik do ustawy prawa konsumenckiego, na formularzu odstąpienia od umowy zamieszczonym jako załącznik do przedmiotowego regulaminu lub w innej formie zgodnej z prawem konsumenckim. Sklep zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towarów. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów i zwrócony zostanie koszt wysyłki najtańszej dostępnej formy dostawy oferowanej przez sklep dla zakupionych towarów. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Klient ma obowiązek zwrócić towary niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towarów przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Towar który podlega zwrotowi nie może być uszkodzony. Musi posiadać oryginalne metki, wszywki i inne elementy, które posiadał w momencie sprzedaży, w oryginalnym opakowaniu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VII. Zwrot pieniędzy

 • Zwroty pieniędzy realizowane są przez sklep przelewem na wskazany rachunek bankowy lub przekazem pocztowym pod wskazany przez Klienta adres.
 • Pieniądze za zwrócony towar zostaną przesłane do Klienta w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania przez sprzedawcę zwróconego towaru.

VIII. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 • Wraz z akceptacją regulaminu Klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Nadawcy przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

IX. Postanowienia końcowe

 • Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu www.kotbud.eu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom zgodnie z ustawą z nia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997r. Nr 133 poz. 883)., podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 • Składając zamówienie, klient zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Regulamin jest dostępny pod adresem www.kotbud.eu W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmiany w stosunku do konsumentów nie będą miały zastosowania do usług będących w trakcie wykonywania i będą obowiązywały po 30 dniach od wprowadzenia zmiany. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01/05/2018, sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Kontynuuj

Witryna kotbud.eu używa plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz na to zgodę. Zamknij